20મી ખેરાલુ વિધાનસભા બેઠક પર ભાજપાનું ઊમેદવારી પત્ર ભરાયું

September 30, 2019 7:06 AM
365
0
SHARE

20ખેરાલુવિધાનસભાભાજપાઊમેદવારીપત્રભરાયુંઆજેડેપ્યુટીસીએમ.નીતિનભાઈ પટેલશિક્ષણમંત્રીઅનેમહેસાણાજિલ્લાપ્રભારી વિભાવરીબેન દવેજુગલજી ઠાકોરરાજ્યસભાસાંસદહાજરરહ્યાહતા

Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here