સતલાસણા તાલુકા ના મોટાકોઠાસણા અનુપમ પ્રાથમિક શાળા માં શતાબ્દી મહોત્સવ ઉદ્દઘાટનસમારોહયોજાયો

October 28, 2019 9:00 PM
419
0
SHARE

1સતલાસણા તાલુકા ના મોટાકોઠાસણા અનુપમ પ્રાથમિક શાળા માં શતાબ્દી મહોત્સવ ઉદ્દઘાટનસમારોહયોજાયો

સતલાસણા તાલુકા ના મોટાકોઠાસણા અનુપમ પ્રાથમિક શાળા માં શતાબ્દી મહોત્સવ ઉદ્દઘાટનસમારોહયોજાયો

સતલાસણા તાલુકા ના મોટાકોઠાસણા અનુપમ પ્રાથમિક શાળા માં શતાબ્દી મહોત્સવ ઉદ્દઘાટનસમારોહયોજાયોજેમા અલગઅલગવેશભૂષા માંબાળકોએપર્ફોમન્સ કર્યુંહતું

Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here