વિજ્ઞાન જાથા ના જયંત પંડ્યા બાઈટ

August 27, 2019 1:56 PM
262
0
SHARE

ઢબુંડી માતાજીના નામે ઢોંગ કરતો ધનજી ઓડ નો શિકાર બનતા ભીખાભાઇ મણિયા ને લઈને પેથાપુર પોલિસ સ્ટેશન ફરિયાદ કરવા આવ્યા અને જાહેર જનતાને અપીલ કરી કે આવા ઢોંગી ધનજી પાસે કોઈએ જવું નહીં..

Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here