અમરેલી ના લીલીયા તાલુકા એક લેરા ગામ ના યુવક ને અનોખો દેશ પ્રેમ

August 16, 2020 6:34 PM
280
0
SHARE

એકલેરા ગામ નો યુવક

(અભિષેક ગોંડલીયા અમરેલી)

અમરેલી ના લીલીયા તાલુકા એક લેરા ગામ ના યુવક ને અનોખો દેશ પ્રેમ

યુવકે ઝડપી દોડતી ઘોડી પર સવાર થઈ ને અડગ ઉભા રહી ને હાથ માં તિરંગો લહેરાવી ને સલામી આપી હતી

યુવક ને અનોખો દેશ પ્રેમ ઘોડી પર અડગ રહી સલામી આપી

Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here