અમરેલી જિલ્લા નો સાવરકુંડલા મહુવા હાડીડા ગામે હાઇવે બ્લોક વાહનો

October 09, 2019 4:21 PM
22
0
SHARE

બ્રેકીંગ

અમરેલી

અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલા તાલુકા ની ઘટના

સાવરકુંડલા તાલુકા માં મેઘરાજા ની જોરદાર શરૂ આત

વરસાદ સાથે પવન

વરસાદ સાથે પવન ફૂંકાતા અનેક વૃક્ષો ધરાશી ગયા

સાવરકુંડલા મહુવા હાઇવે બ્લોક

સાવરકુંડલા મહુવા હાઇવે પર મોટું પીપર નું ઝાડ પડતા અનેક વાહનો ફસાયા

વાહન ની લાંબી કતારો લાગી

હાઇવે પર નું પીપર નું જાડ હટાવવા jcb મશીન બોલાવવી હટાવવા ની કામગીરી શુરું

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here